Skip links
Inhoud

Over mijzelf

Mijn naam is Gertjan Flikweert en ik ben voor twee jaar naar Afrika (Tanzania en Oeganda) verhuist om daar zendings- en ontwikkelingswerk te gaan doen (tot eind 2012). 

Ik ben geboren in de VS, maar opgegroeid in Nederland.  Na mijn middelbare schooltijd ben ik terug naar de VS verhuisd om bedrijfskunde te studeren aan een kleine Christelijke universiteit.  Ik was van plan het bedrijfsleven in te gaan, maar op de universiteit werd ieder jaar een zendingsconferentie gehouden, en deze conferenties hebben mijn toekomst plannen behoorlijk veranderd.  Tijdens de derde conferentie daagde een zendeling alle studenten uit om over de zending na te denken.  Dat heb ik toen gedaan en tijdens de conferentie het jaar daarop voelde ik dat God mij richting het zendingswerk  leidde.  Na mijn afstuderen heb ik gewerkt in een kinderdorp op Curacao, heb ik evangelisatiewerk gedaan onder studenten en administratieve taken vervuld in Macau China en heb ik een aantal maanden gewerkt voor een project in Oeganda.

In Oeganda

Van alle plaatsen waar ik gewerkt heb trok Afrika mij het meest en daarom ben ik op zoek gegaan naar een nieuw project in Afrika.  Tijdens Urbana, een grote zendingsconferentie in de VS, ben ik in contact gekomen met Christ’s Hope International en na een orientatie reis hebben we in onderling overleg besloten dat ik in 2011 in Tanzania zal gaan werken.  In 2012 hoop ik in Oeganda te werken (voor hetzelfde project waar ik in 2008 al voor gewerkt heb)

Als bijbelvers voor het werk heb ik gekozen voor Romeinen 12:1, waar Paulus de Romeinen (en indirect ook ons) opdraagt om ons leven in te zetten als een levend offer voor de Heer.  Dit is ook mijn streven en ik hoop dat mijn werk tot zegen mag zijn.

Met een beroep op Gods barmhartigheid vraag ik u om uzelf als een levend, heilig en God welgevallig offer in zijn dienst te stellen, want dat is de ware eredienst voor u.”  Rom 12:1







Snelkoppelingen