Skip links
Inhoud

Mijn werkzaamheden

Mijn werkzaamheden voor Christ’s Hope Tanzania zijn als volgt:

Ten eerste hoop ik mee te helpen met de uitbreiding van het straatkinderen-project.  Op dit moment zijn er al verschillende kinderen van de straat gehaald, maar er zijn helaas nog veel meer straatkinderen. Ons doel is om hen weer onderwijs te laten volgen, goede maaltijden te geven en op langere termijn onder te brengen bij pleeggezinnen. Behalve met straatkinderen werken we ook met andere kinderen die in kwetsbare situaties terecht zijn gekomen.

Straatkinderen

Ten tweede zal ik de landendirecteur assisteren met financiële en andere administratieve taken, waaronder de communicatie met de kantoren in de VS en Nederland.  

Daarnaast hoop ik een begin te maken met het opstarten van kleine economische ontwikkelingsprojecten, waarmee banen gecreëerd worden.  We hopen dat als de kinderen in het project volwassen zijn, zij hiermee werkervaring op kunnen doen.  Zulke projecten kunnen tegelijkertijd inkomsten genereren, zodat Christ’s Hope Tanzania minder afhankelijk wordt van buitenlandse giften.

In Oeganda bij Hope Alive! zal ik helpen met "coaching," naschoolse huiswerk begeleiding voor de kinderen in het project. 

Ook daar zal ik assisteren met de financiële en andere administratieve taken, en ik zal ook kijken of het mogelijk is om kleine economische ontwikkelingsprojecten op te starten.  Via microkrediet of als een project onder Hope Alive!Snelkoppelingen